HCL Nr 10 privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică aferente obiectivului de investiție " Modernizare, reabilitare și eficientizare iluminat public în comuna Meseșenii de Jos" și a indicatori