HCL NR 12 DIN 27.03.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIM I AL ANULUI 2020