HCL NR 15 din 27.03.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A BUNURILOR AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MESESENII DE JOS