REGULAMENT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL UAT