PROGRAM COLECTARE RESTURI MENAJERE SI RECICLABILE 2019 - REVIZUIT