Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli